Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №160 Харківської міської ради Харківської області

   


Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

Учнівське самоврядування

 

                        Положення про організацію учнівського самоврядування  ХЗОШ № 160 Немишлянського  району м. Харкова
 Загальні положення
1.1. Організація учнівського самоврядування ХЗОШ № 160-добровільне об’єднання учнів, утворене для їхнього всебічного розвитку, самореалізації; вироблення навичок співпраці, управління; підтримки та забезпечення прав учнів.
1.2. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Законодавчих актів, що регулюють і визначають діяльність дитячих та молодіжних організацій: - Загальної Декларації прав людини (1948 р., ст..25 п.2), - Міжнародного пакту про громадські та політичні права (від 16.12.1966р.), - Конвенції про права дитини (1989р.), - Конституції України (ст.. 36, 37, 52), - Закону України „Про об’єднання громадян” (1992р.), - Декларації про загальні засади державної молодіжної політикив Україні (від. 15.12.1992р.), - Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” (від 5.02 1993р., ст.. 13,14,15), - Закону про дії Кабінету Міністрів України щодо реалізації державної молодіжної політики”, - Закону України „Про молодіжні та дитячі громадські організації” (01.12.1998р., ст..3,7,8,9,10,11). - Закону „Про позашкільну освіту „ (2002р.), - Закону „Про освіту”(1999р.).
1.3. Учнівське самоврядування організації пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями, з районною організацією на принципах взаємоповаги і толерантності, співпрацює з педагогами та батьками.
1.4. Організація утворюється та діє на основі добровільності та рівноправ’я ії членів, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
1.5. Організація має свою назву, Положення.Повна назва організації:- українською мовою: організація учнівського самоврядування ХЗОШ № 160 «Авангард» Немишлянського м. Харкова .2. Головна мета, принципи та напрямки діяльності Організаціїї
2.1. Головною метою є:- активізує роботу кожної класної організації(шляхом обміну досвідом роботи, забезпечення інформаційного обміну та ділових контактів);- забезпечує та захищає права і інтереси учнів;- формує активну громадянську позицію, почуття відповідальності, свідоме ставлення кожного у вирішенні справ;- виховує свідомого громадянина, готового в майбутньому взяти участь у вирішенні важливих політичних і державних завдань;- соціалізує школярів, навчає їх науці управління через участь у місцевому самоврядуванні і представляє інтереси школярів у органах державної влади;- проводить заходи, які сприяють патріотичному вихованню.
 2.2. Принципи шкільного учнівського самоврядування:- повага до особистої думки і гідності кожного члена самоврядування;- колективність у роботі самоврядування та ії органів у поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена самоврядування за виконання своїх обов’язків та доручень;- виборність усіх керівних органів самоврядування- свобода дискусії;- виховання підростаючого покоління в дусі цінностей демократичного відкритого, гуманного суспільства.3. Організація роботи та керівні органи самоврядування
3.1. Найвищим керівним органом самоврядування є учнівські збори, які збираються 1 раз на рік.
3.2. Учнівські збори вважаються чинними, якщо в іх роботі брали участь не менш 2/3 делегатів класних організацій, які входять до складу самоврядування. Рішення зборів є дійсним, якщо за нього проголосували не менш 2/3 делегатів.
3.3. Учнівські збори: - приймають, вносять зміни та доповнення до Положення про шкільне самоврядування; - заслуховують та затверджують звіти; -вирішують інші важливі питання, пов’язані з діяльністю шкільного самоврядування.
4. Постійними центрами шкільного самоврядування є:

4.1. Інформаційний центр «Мас- медія» (прес-центр):

-         Організація випуску шкільних газет;

-         Слідкування за випуском «Репортажу з останньої парти», вчасним оформленням різноманітних рубрик;

-         Члени центру беруть участь у підготовці та проведенні різноманітних конкурсів малюнків, поробок, присвячених різним заходам;

-         Надає допомогу пед.колективу школи у оформленні різноманітних стендів, надання матеріалів для стендів;

-         Проводить заходи, направленні на підвищення активної участі класних колективів у шкільному житті (випуск листівок, стіннівок);

-         Призначає відповідальних з членів центру за випуск тих чи інших стіннівок, проведення конкурсів;

-         Несе відповідальність за своєчасний випуск шкільних газет;

-         Готує творчі виставки учнів.

4.2. Центр «Освіта»

Центр «Освіта» шкільного самоврядування складається з членів учнівської Ради

Головна мета діяльності центру «Освіта» - стимулювання навчальної діяльності учнів, розвиток у школярів інтересу до знань і пізнавальної діяльності.

Головним завданням діяльності центру «Освіта» є :

-         участь у виконанні закону про середню освіту;

-         пропагування знань, формування в учнів інтересу і сумлінного ставлення до навчальної діяльності;

-         організує консультаційну допомогу з предметів;

-         бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

-         веде облік успішності учнів;

-         виступає з інформацією про роботу центру та про навчальні досягнення учнів перед батьками;

-         перевіряє ведення щоденників;

-         бере активну участь у підготовці та проведенні загальношкільних заходах

4.3. Центр «Культури та відпочинку»:

Центр «Культури та відпочинку » шкільного самоврядування складається з членів учнівської Ради

Головна мета діяльності центру «Освіта» - формування пізнавального інтересу, розвиток творчих здібностей учнів.

-         Формує досвід практичної діяльності, щодо залучення учнів до творчої діяльності;

-         Керує проведенням культурно-масових заходів,організацією шкільних і класних вечорів, розподіляє між учнями доручення по підготовці цих заходів;

-         Організовує проведення конкурсів і оглядів самодіяльності;

-         Бере активну участь у військово-патріотичній роботі;

-         Сприяє розвитку різноманітних форм роботи;

-         Бере активну участь у проведенні предметних тижнів.

-         Проводить ділові ігри з навчання правил пожежної безпеки, брейн-ринги.

4.4 Центр «Внутрішніх справ»:

Центр «Внутрішніх справ» складається з членів учнівської Ради, працює в дуже тісному контакті з адміністрацією, черговими вчителями, класними керівниками.

Головна мета діяльності центру – виховання в учнів свідомої дисципліни та культури поведінки як в школі, так і за її межами.

Головні завдання діяльності центру «Внутрішніх справ» є:

- проводе профілактичну роботу по охороні життя і здоров’я дітей ;

- бере участь у організації занять з профілактики дорожнього травматизму;

- бере участь у проведенні місячників дорожнього руху „Увага! Діти на дорозі”;

- бере участь у проведенні шкільних, районних конкурсах ЮІДР.

- навчає учнів основ пожежної справи, вмінь. навичок запобігання пожеж. - бере участь у проведенні шкільних, районних конкурсах ДЮП – рятівників.

- бере участь у проведенні місячників правової освіти;

- проводить брейн-ринги, лекції з правової тематики;

- бере участь у роботі Ради з профілактики правопорушень і злочинів;

- проводить рейди з виявлення порушників дисципліни.

 

4.6. Центр  «Військово-патріотичної роботи»:

Центр «Військово-патріотичної роботи» складається з членів учнівської Ради, працює в дуже тісному контакті з адміністрацією, черговими вчителями, класними керівниками.

Головна мета діяльності центру – виховання в учнів інтересу до історії, шанобливого ставлення до ветеранів.

Головні завдання діяльності центру:

-         підтримання зв’язку з ветеранами ВВВ;

-         участь у роботі шкільних музеїв «Пам'ять» та «Слобожанщина»;

-         підготовка та проведення лекторських груп з військово-патріотичного напрямку;

-         участь у проведенні Дня  партизанської слави;

-         підготовка та участь у проведенні огляду строю та пісні до Дня Української армії;

-         участь у загальношкільних, районних заходах з військово-патріотичного напрямку.

 4.7.Центр «Спорту та охорони здоров’я»:

Центр «Спорту та охорони здоров’я» шкільного самоврядування складається з членів учнівської Ради

Головна мета діяльності центру – виховання фізично здорової особистості , пропаганда здорового способу життя, підтримка фізичних і моральних здібностей учнів на належному рівні.

Головним завданням діяльності центру є:

-         розвиток фізичної культури школярів через залучення їх до спортивних секцій;

-         проведення спортивних заходів, організація шкільних змагань;

-         проведення бесід про здоровий спосіб життя, корисне заняття спортом;

-         пропаганда знань правил дорожнього руху, пожежної та радіаційної безпеки;

-         бере участь в організації роботи ДЮПР, ЮІР;

-         бере участь в проведенні лекцій  до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;

 

Президент Ради шкільного самоврядування:

 •          Здійснює загальне керівництво учнівського самоврядування;
 •          Готує і проводить засідання Ради;
 •          Спрямовує роботу Ради;
 •          Контролює роботу центрів;
 •          Організує та проводить учнівські конференції.
 
Секретар:
 •          Забезпечує оперативне інформування учнів про рішення Ради Шкільного самоврядування;
 •          На засіданнях Ради відповідає за виконану роботу;
 •          Допомагає в оформленні документації

 

Статут
організації учнівського самоврядування ХЗОШ № 160  Немишлянського району м. Харкова
1. Загальні положення.
1.1. Організація учнівського самоврядування ХЗОШ № 160 -добровільне об’єднання учнів, утворене для їхнього всебічного розвитку, самореалізації; вироблення навичок співпраці, управління; підтримки та забезпечення прав учнів.
1.2. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Законодавчих актів, що регулюють і визначають діяльність дитячих та молодіжних організацій:- Загальної Декларації прав людини (1948 р., ст..25 п.2),- Міжнародного пакту про громадські та політичні права (від 16.12.1966р.),- Конвенції про права дитини (1989р.),- Конституції України (ст.. 36, 37, 52),- Закону України „Про об’єднання громадян” (1992р.),- Декларації про загальні засади державної молодіжної політикив Україні (від. 15.12.1992р.),- Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” (від 5.02 1993р., ст.. 13,14,15),- Закону про дії Кабінету Міністрів України щодо реалізації державної молодіжної політики”,- Закону України „Про молодіжні та дитячі громадські організації” (01.12.1998р., ст..3,7,8,9,10,11).- Закону „Про позашкільну освіту „ (2002р.),- Закону „Про освіту”(1999р.).
1.3.Учнівське самоврядування організації пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями, з районної організацією на принципах взаємоповаги і толерантності, співпрацює з педагогами та батьками.

Положення про  учнівську  Раду ХЗОШ № 160
 
1. Учнівська рада  школи є органом шкільного самоврядування в ХЗОШ № 160.
2. Склад учнівської ради  обирається шляхом відкритого голосування на класних годинах 5-11 класів.
3. Президент учнівської ради обирається на альтернативній основі строком на 1 рік.
4. Вибори членів шкільної ради і президента здійснюються у вересні-жовтні кожного навчального року.
5. Засідання шкільної ради проводяться 1 раз на місяць відкрито.
6. Повноваження членів шкільної ради припиняються одночасно з повноваженнями ради.
7. Повноваження шкільної ради  активізує роботу кожної класної організації (шляхом обміну досвідом роботи, забезпечення інформаційного обміну та ділових контактів);- забезпечує та захищає права і інтереси учнів;- формує активну громадянську позицію, почуття відповідальності, свідоме ставлення кожного у вирішенні справ;- виховує свідомого громадянина, готового в майбутньому взяти участь у вирішенні важливих політичних і державних завдань;- соціалізує школярів, навчає їх науці управління через участь у місцевому самоврядуванні і представляє інтереси школярів у органах державної влади;- проводить заходи, які сприяють вихованню та формуванню політичної толерантності;- - приймає рішення по важливим питанням шкільного життя в межах своєї компетенції;
8. Член шкільного парламенту може звернутися з любим питанням до педагогічної ради.
9. Парламент має право вносити зміни і доповнення в „Положення про парламент школи”. 
 
Функції самоврядування в ХЗОШ № 160:
 
 •  Забезпечення порядку в школі , організація чергування в школі, в класах.
 •  Організація дозвілля. 
 •  Проведення загально-шкільних колективних творчих справ.
 •  Організація самоврядування в класах, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.
 •  Організація благоустрою території школи, двору.
 •  Підготовка та проведення конкурсів, творчих справ, змагань.
 •  Заслуховування звітів органів учнівського самоврядування.
 •  Проведення соціологічних досліджень з проблем життєдіяльності учнівських колективів.
 •  Участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік.
 •  Участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядають питання життєдіяльності учнівських колективів.
   
Педагогічна взаємодія вчителів і учнів
 
Шкільний колектив– ядро виховної системи.Учнівський колектив – середовище, в якому відбувається самовиявлення і самоутворення особистості учня.-формувати конкурентно здібну творчу особистість, яка спроможна до самовизначення, до самореалізації та самовдосконалення.
 
Партнери у спільній діяльності у ХЗОШ № 160
Шкільний парламент:
 •  педагогічна рада;
 •  методоб’єднання класних керівників;
 •  старостат 5 – 11 класів;
 •  практичний психолог школи;
 •  батьківські комітети  класних колективів та батьківський комітет школи;
Авангард -це добровільне об’єднання учнів, утворене для вироблення навичок самоврядування, гласності, демократизму.Основні завдання:
 •  забезпечення і захист прав та інтересів учнів школи;
 •  забезпечення виконання ними своїх обов’язків;
 •  сприяння навчальній та творчій діяльності учнів.
   
Заходи, які проводяться учнями у школі по самоврядуванню:
 
 •  Загальношкільні лінійки (тематичні, оперативні, святкові).
 •  Шкільні свята
 •  Брейн – ринги.
 •  Спортивні змагання.
 •  Дні безпеки руху.
 •  Відвідування вдома ветеранів мікрорайону та колишніх в’язнів  нацистських концтаборів.
 •  Рейди перевірки щоденників, підручників.
 •  Виховні заходи у класах.
 •  Конкурси загонів ЮІР, ДЮПР.
Робота будується за принципом:
від колективної справи до роботи груп за інтересами. Партнери у спільній діяльності: шкільний парламент працює у тісному контакті з адміністрацією школи, радою школи, класними керівниками, учнівським самоврядуванням класів, позашкільними закладами,  ”Організація борців антифашистського опору» .Основні завдання: забезпечення і захист прав та інтересів учнів школи; забезпечення виконання своїх обов’язків; сприяння навчальній та творчій діяльності учнів. До складу шкільного парламенту входять учні 5-11 класів. Засідання парламенту проходять один раз на місяць. Учнівське самоврядування - це сім напрямків творчої діяльності учнів: інформації, навчання, ЮІДР, ДЮП, волонтерів, праці і порядку, культури і відпочинку.
Проведено у 2018-2019 навчальному році:
- класні години: „Символи моєї держави”, „Давайте, друзі, разом природу берегти!”, „Історія моєї родини-в історії мого краю”;
- вікторини „Вулиці і проспекти м. Харкова”,„Видатні люди мого міста”;
- екскурсії по пам’ятних місцях і храмах «Собори наших душ» м. Харкова;
- екскурсія до планетарію;
- відвідування театрів міста Харкова.
           З метою вшанування та увічнення пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій проведено «Уроки пам’яті», конкурс рефератів„Голодомор - геноцид проти українського народу 1932-1933 років”Проведено:- уроки Мужності, класні години: «Подвиг непідвладний часу»,- «Місцями бойової слави», «Біля вічного вогню», «У нас одна Батьківщина-наша рідна Україна», «Ніхто не забутий, ніщо не забуто»;
    Для створення здоров’язбережного середовища проведено:
- тиждень здоров’я «Здоров’я дітей - здоров’я нації»;
- місячник «Увага! Діти на дорозі!»;
- тиждень протипожежної безпеки та надзвичайних ситуацій;
- тиждень антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди (Всесвітній деньборотьби зі СНІдом);- - декада: „Молодь за здоровий та безпечний спосіб життя”.
З учнями школи проводилися семінари-практикуми, круглі столи, дискусії, конкурси, рольові ігри, брейн - ринги.
         Члени шкільного парламенту, учнівські колективи класів приймали участь у проведенні традиційних загальношкільних заходів: у святі Першого дзвоника , місячнику ”Увага! Діти на дорозі!”, святі до Дня вчителя „Учитель! Перед ім’ям твоїм”, у Дні Захисника Вітчизни, шкільних оглядах-конкурсах загонів юних інспекторів руху. Брали участь в суботниках по благоустрою шкільної території.
         Шкільний парламент надає допомогу учням молодших класів у проведенні загальношкільних і класних заходів. - вікторини „Червоний. Жовтий. Зелений.”;- брейн - ринги „101” , „112” в 5 -9 класах, «Увага! Діти на дорозі!», «Азбука безпеки».- конкурс малюнків „ 101” в 5-6 класах., газет «Червоний. Жовтий. Зелений».