Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №160 Харківської міської ради Харківської області

   

Наша школа

 
ШКОЛА - ВЕЛИКА ДИТЯЧА КРАЇНА!

 

Картинки по запросу ХЗОШ №160

Школа — велика дитяча країна,

В ній відкривається білий наш світ.

Тут пізнає себе кожна дитина,
І відправляється звідси в політ.
Знань надається тут першооснова,
Жити, дружити учились ми в ній.
Школу скінчили та линемо знову
В дзвінкоголосий і радісний рій.
В школі так щиро сміятися вміли,
Рішення легко приймалися в нас.
Впевнено всі ми до мрії летіли…
А повернутись не сила й не час…

Картинки по запросу ХЗОШ №160
Картинки по запросу ХЗОШ №160
Картинки по запросу ХЗОШ №160

Основні відомості про школу

Мова навчання – українська
Директор школи – Шевченко Лариса Вікторівна
Заступник директора з навчально-виховної роботи школи II-III ступеню – Пасякова Олена Семенівна
Заступник директора з навчально-виховної роботи школи II-III ступеню –Железняк Марина Володимирівна

 

Кадровий склад:
загальна кількість робітників – 66
з них педагогів – 44
початкова школа – 9
старша школа – 35
Рівень кваліфікації:
- вища категорія – 32
- І категорія – 2
- ІІ категорія – 4
- спеціаліст – 5
- «Старший учитель» – 10
- «Учитель – методист» – 13
- Відмінник освіти України – 2
Провідна ідея розвитку:  
Побудувати модель школи, в якій будуть створені умови для задоволення освітніх потреб особистості, для самореалізації кожної дитини на основі всебічного педагогічного аналізу її успіхів, конструювання цілісного особистісно зорієнтованого педагогічного процесу досягнень, саморозвитку і самовизначення школярів.

 

Склад учнів:
класів всього 23
з них початкова школа – 9
з них середня школа – 11
з них старша школа – 3
Кількість учнів на 2018-2019 навчальний рік - 734

 

Головні завдання школи:
 Створення умов для саморозвитку особистості, конструювання цілісного особистісно орієнтованого педагогічного процесу, удосконалення семестрово-залікової та 12-бальної системи.
Переорієнтація роботи вчителів з формування знань, умінь і навичок учнів та педагогічну підтримку школярів і супроводження здібностей особистості; опа­нування особистісно орієнтованими технологіями навчання і виховання.
Виховання морально і фізично здорового покоління, правознавчого світогляду, мотивації вести здоровий спосіб життя,
 Виховання школяра як громадянина України, демократичної життєво і соціаль­но компетентної особистості
 Оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства.
 недостатня цілеспрямована систематична робота з обдарованими учнями,
 перевантаження репродуктивними методами навчання,
 не всі методичні об'єднання працюють, використовуючи максимально творчий потенціал вчителів (м/о фізичної культури та ЗВ, трудового навчання та музики),
 низька активність у видавничо-друкувальній діяльності,
 недостатнє використання методик діагностування.
Школа співпрацює з вищими навчальними закладами 
(повна назва ВНЗ):
     Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський       авіаційний інститут»;
      Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
     Харківська національна академія міського господарства;
     Харківський національний інститут внутрішніх справ;
     Національний економічний університет
     Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди;
     Харківський гуманітарно-педагогічний інститут
     Державна академія фізичної культури.