Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №160 Харківської міської ради Харківської області

   

Кошторис на 2018/2019 н.р.

 

Кошторис на 2017

24479987___ Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 160 Харківської міської ради Харківської області

(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

_____________ м. Харків, Немишлянський район__________________________

(найменування міста, району, області)

Подпись: Вид бюджету:бюджет Немишлянського району м. Харкова

код та назва відомчої класифікації

видатків та кредитування         10 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного

бюджету                        _________________________________________

код та назва тимчасової класифікації 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальним закладами(в видатків та кредитування місцевих      т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

бюджетів_______________ гімназіями, колегіумам-и________________________________________ грн.

Показники

Код

Усього на рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

і

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

6999074,00

57497,00

7056571,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

6999074,00

X

6999074,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

X

57497,00

57497,00

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

54497,00

54497,00

надходження від плати за послуги

25010100

0,00

53464,00

53464,00

надходження від оренди

25010300

0,00

1033,00

1033,00

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0,00

0,00

благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

X

0,00

0,00

- інші надходження, у т.ч.

 

X

0,00

0,00

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)

 

X

0,00

0,00

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування та типом боргового зобов'язання)

 

X

0,00

0,00

кошти, що передаються із загального фонду бюджет)' до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

X

3000,00

3000,00

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)

 

X

0,00

0,00

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

6999074,00

57497,00

7056571,00

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

2000

6999074,00

54497,00

7053571,00

Оплата праці

2110

4269628,00

19337,00

4288965,00

Нарахування на оплату праці

2120

953300,00

15155,00

968455,00

Придбання товарів і послуг

2200

1776146,00

1941 1,00

1795557,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

2210

10300,00

14237,00

24537,00

Продукти харчування

2230

439692,00

0,00

439692,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

33930,00

0,00

33930,00

Видатки на відрядження

2250

0,00

0,00

0,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

1292224,00

5174,00

1297398,00

Оплата теплопостачання

2271

І 140201,00

1810,00

1142011,00

Оплата водопостачання і віздовідведення

2272

41153,00

1554,00

42707,00

Оплата електроенергії

2273

1 10870,00

1810,00

112680,00

Оплата природного газу

2274

0,00

0,00

0,00

Оплата інших комунальних послуг

2275

0,00

0,00

0,00

Інші поточні видатки

2800

0,00

594,00

594,00

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

3000

0,00

3000,00

3000,00

Придбання основного капіталу

3100

0,00

3000,00

3000,00

Придбання обладнання і предіС-ті в довгострокового користування

3110

0,00

3000,00

3000,00

Капітальний ремонт

3130

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0,00

0,00

0,00

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       
   

К.В.Колотілова

 

Головний бухгалтер