Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №160 Харківської міської ради Харківської області

   

Євроклуб

 

 

ЄвроКлуб

 

Статут Євроклубу
«Ucan»

СЗШ І-ІІІ ступенів міста Харкова № 160

 

Основні положення
§1
Євроклуб «Ucan» СЗШ І-ІІІ ступенів № 160міста Харків, який в наступних пунктах даного статуту буде називатися  Клубом, є об’єднанням учнів даної школи.
§2
Клуб створюється на невизначений термін.
§3
Адреса Клубу: вул. Танкопія, 1, місто Харків
§4
Члени Клубу беруть участь в діяльності Клубу на громадських засадах.

 

Цілі діяльності Клубу
§5
Цілі діяльності Клубу полягають у активному пропагуванні ідей європейської єдності в місцевому середовищі шляхом:
1) накопичення та передачі знань про :    
Європу в історичному, географічному, культурному, економічному та інших аспектах;
держави Європейського Союзу;
інституції Європейського Союзу;
основи, цілі та прогнози розвитку європейської інтеграції;

2) проведення волонтерських та освітніх заходів у школі, розширення доступу школярів до вивчення іноземних мов, проведення круглих столів, конференцій та програм шляхом реалізації шкільних культурних та освітніх заходів, іншої діяльності, спрямованої на підвищення рівня освіченості школярів щодо діяльності ЄС;
4) сприяння пропаганді здорового способу життя, розвитку інтелектуального, пізнавального кругозору, стимулюванн
я туристичної діяльності;
5) пропагування засад толерантності та демократії, загальному усвідомленню необхідності поваги у громадських відносинах;
8) розвиток почуття відповідальності учнів за долю суспільства, спокій, дотримання прав людини, охорону навколишнього середовища та світову культуру;
9) формування європейської свідомості серед молоді;
10) підготовка молоді до життя та праці в
сучасних реаліях світової спільноти.
§6
Клуб буде реалізовувати перелічені цілі методом:
1) накопичення та поширення інформації про ЄС;
2) організації зустрічей, доповідей, перегляду фільмів, вистав та організації конкурсів на теми
,  пов’язані з Європою та європейською інтеграцією, а також активною участю в подібних заходах;
3) опрацювання і публікації власних матеріалів та інформації
у пресі та на власному сайті;
4) співпраці з іншими організаціями, які мають цілі
, спільні з цілями Клубу, зокрема, європейськими клубами та Центром Європейської інтеграції у м. Харків.

 


Членство у Клубі
§7
Членом Клубу може бути будь-який учень школи.
Неповнолітні особи, котрі мають обмеження правової здатності, можуть належати до Клубу та мають право брати повну участь в діяльності Клубу. Бути представником Клубу в стосунках з органами державної влади, бізнесовими структурами та іншими організаціями може тільки повнолітня особа.

§8
Особа, яка хоче вступити до Клубу, складає усну заяву на зборах членів Клубу, яка підтверджує бажання вступу та ознайомлення з цілями та основними засадами діяльності Клубу.
§9
Член Клубу має право вносити пропозиції та вимоги, що стосується роботи Клубу, а також користуватися допомогою Клубу.
Член Клубу зобов’язаний дотримуватись положення даного статуту, брати активну участь в реалізації цілей Клубу
в залежності від свої здібностей та можливостей.
§10
Членство припиняється на умовах:
1)добровільного виходу
, заявленого на загальному зібрання членів Клубу;
2)виключення на загальних зборах членів Клубу безумовною кількістю голосів за пропозицією якнайменше трьох членів Клубу  з приводу поведінки
, не гідної члена Клубу.

 


Загальні збори Клубу
§11
Брати участь в загальних зборах Клубу мають право всі члени Клубу. Загальні збори є легітивні при присутності щонайменше половини членів Клубу.
§12
Повноваження загальних зборів:
1) ухвалення змін в даному статуті;
2) визначення головних напрямків діяльності Клубу
та  прийняття плану роботи;
3) обрання
Президента Клубу;
4) прийняття нових членів;
5) прийняття рішення про розпуск Клубу
більшістю  голосів від загальної кількості членів Клубу.
§13
Загальні збори членів Клубу відбуваються принаймні один раз на місяць (відповідно до плану роботи), або частіше – за ініціативою голови Клубу чи за пропозицією частини клубу.
Рішення загальних зборів приймаються звичайною більшістю голосів.
Засідання Клубу відбувається щомісяця у день, прийнятий на загальних зборах Клубу.

 


Координатор та Президент  Клубу
§14
Право представляти інтереси Клубу надається Координатору Клубу, який презентує клуб. Координатор Клубу займається організацією поточної роботи Клубу та головуванням на загальних зборах Клубу.
§15
Інтереси учнівської молоді серед членів Клубу представляє Президент Клубу, який  обирається на загальних зборах Клубу шляхом відкритого голосування на однорічний термін.
§16
Повноваження Координатора та Президента  Клубу припиняються у випадку:
1) добровільної відмови від виконання функції (обов’язків
),  представленої на загальних зборах Клубу;
§17
Члени клубу не сплачують членських внесків. Фінансування окремих заходів виконується за рахунок спонсорської допомоги.

 

Працюємо разом!

Ми проти булінгу!Конкурс плакатів.

Відвідини осередку УАЛ. Проведення квесту для євроклубівців.

Підготовка до виставки про відомих жінок науковиць.

Вибори М18.

Зустрічі з волонтерами.

Захист відеопроекту Харків найкраще місто.

 Працюємо з мапою Європи під час вивчення історії ЄС.